Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

söndag 15 maj 2016

Vi har en modell

Vi har en modell där strukturkapitalet är genomruttet. Hög tid att bygga ett nytt strukturkapital i konungariket Sverige som gäller i ett kunskapssamhälle där individen och dess kunskap avgör framgången.
Det sägs från visst politiskt håll att den svenska modellen tjänat oss väl. Just det. I fornstora dagar när Sverige var en nation och dess arbetskraft var avgörande för industrin tjänande den existerande modellens strukturkapital sitt syfte. Inte i det samhälle vi idag har där kunskap och individens förmåga är avgörande för framgång.

Utöver det har den svenska gemenskapskulturen en konserverande effekt. Landets personer som är avvikare från härskande konsensuskultur brukar bli utfrysta eller kollektivt bestraffas med sin envishet att inte vara mainstream. Detta tog sig tydligare uttryck under de stora utvandringarna i slutet av 1800-talet. Det var inte bara fattigdomen som drev folk från Sverige utan i lika hög grad individer som inte passade in. Detta har fått omvänd effekt i Sverige idag när vi pratar om den stor invandringen till Sverige.

Vi pratar integration, men de struktur som politiker byggt upp i en annan tid passar inte dagens samhälle. I en värld där folkvandringarna är stora och där Sverige är en pynka del av lordens befolkningen går det inte att driva samhället som om andra världskriget slutade igår och vi hade en intakt industri att spotta ut varor på världsmarknaden. Därför håller inte det strukturkapital vi byggt upp med grunden i ett varuproducerande samhälle där storkapitalet och politiken gick i armkrok.

Nybyggarsverige ser helt annorlunda ut än för hundra år sedan. Kunskapen eller humankapitalet kräver ett helt annorlunda strukturkapital i form av myndigheter som inte jobbar i stuprör. Där det inte ska finnas villkorat vad som avgör. Samtidigt är det hög tid att göra sig kvitt avigsidan i vår gemenskapskultur, jantelagen. Dags att omvandla Aksel Sandemose 11 artiklar i jantelagen. Det avvikande borde vara mer lego än det politiskt korrekta.

Så i kunskapssamhällets era borde vi skriva om Jantelagen på följande vis:
 1. Du skall tro att du är något
 2. Du skall tro att du är lika god som vi
 3. Du skall tro att du är klokare än vi
 4. Du skall inbilla dig att du är bättre än vi
 5. Du skall tro att du vet bättre än vi
 6. Du skall tro att du är förmer än vi
 7. Du skall tro att du duger till något
 8. Du skall skall skratta åt oss
 9. Du skall tro att någon bryt sig om dig
 10. Du skall tro att du kan lära oss något
 11. Du skall tro att vi vet något om dig

Kunskap är makt och den dynamik vi måste bygga vidare på. Vi ska tro på individens förmåga men skapa en infrastruktur - strukturkapital som inte i första rummet bygger på vi-ett. Hög tid att förkasta den svenska modellen i den skepnad den var igår.

Media SvD1, SvD2

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar