Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

måndag 2 maj 2016

Sverigebilden - ett lyft för framtiden

Vilken Sverigebild ska vi ha? Är det Alliansens Sverigebygget eller S Tillsammans för Sverige? Två ytterst tomma bilder. Sverigebygget som Alliansen prata om innehöll mycket infrastruktur, men är det samma som en framåtsträvande bild om framtidens Sverige? Nej, skulle jag säga. Sverigebygget är bara en naturlig och avgörande komponent i ett kunskapssamhälle.
Igår var det första maj, arbetarrörelsen stora dag. En rörelse med klar identitetsproblem. Folkhemmet som varit bärande sedan Per-Albins dagar har krackelerat vart efter industrin som sysselsättningsmotor minskat i betydelse. Första maj talen kretsade kring devisen Tillsammans för Sverige. Tillsammans med vem?

Här blir det svårt. Om vi klamrar oss fast vid en välfärdsmodell av 1938 års modell, när Saltsjöbadsavtalet kom till, och den arbetslagstiftning som kom till på 1970-talet är vi illa ute. Båda byggde på ett förhållande mellan staten och de stora företagen. Denna struktur passade säkert i det Sverige vi hade då men inte nu.

Kunskapssamhället ser helt annorlunda ut. Den bygger på att utbildning-näringsliv-stat har en symbios där kunskapen är bärande. Kunskap är alltid beroende av individen och dess förmåga att tillgodogöra sig och tillämpa existerande och ny kunskap. Kunskap är inte bara individberoende utan har också behov av en infrastruktur - det vi som kallas för strukturkapital. Strukturkapitalet är sådant som finns kvar när humankapitalet gått hem för dagen.

Ovanpå detta har den virtuella värden skapat helt nya plattformar för informationsspridning och kunskapsbyggande.
Mitt lärosättet KTH får symbolisera det här med kunskap. Klocktornet till höger i bilden var startpunkten för svensk television. Här ifrån gjordes provsändningarna med bland annat förre Electroluxchefen Hans Werthén vid rodret. I den högra delen av huset huserade datautbildningen. Många är de teknologer som varit nere i källare till Numeinstitutionen och knackat kod på hålkort till datorprogrammen vi byggde för att få datorerna att göra det de var avsedda för. Att hantera stora mängder data och beräkningar av komplicerade matematiska formler.

Idag har den institutionen flyttat till campus Kista. Utveckling av kunskap pågår ständigt. En annan är robotiseringen. Behovet av mänsklig kraft minskar i den traditionella varu- och tjänsteproduktion. Då går det inte att ha en politisk ledningen av landet med en världsbild och lösning på framtiden med bilder från gårdagens politiska lösningar.

När får vi se en bild av Sverige som både inkluderar de jobb som kräver kunskap men svårligen kan mekaniseras och de högt kunskapsintensiva. När och vem formar den nya Sverigebilden, Nybyggarsverige 2.0, i ett samhälle där kunskaper avgör välståndet på i en global värld.

Tidigare blogginlägg:
Den tomma handen
Tidsmaskinen
Avslöjandet om politiken kurvar sig
Tanken och förmågan - nyckeln i kunskapssamhället    
  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar