Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

söndag 29 maj 2016

Upp till kamp...

Upp till kamp emot kvalen...Assar Lindbeck gör en intressant analys om 68-rörelsen och ny vänstern som han benämner den. Han gör det utifrån sina gästforskning i USA för tiden när denna rörelse växte fram i studentlivet och vad de innehöll.
Paralleller finns mellan USA och Sverige. Framför allt att det vare en revolutions romantisk företeelse i övre medelklass och uppåt. En revolution mot auktoriteter i form av föräldrageneration och USA krig i Vietnam.

Däremot var samhällsanalysen utifrån ett ekonomisk perspektiv obefintligt. Lindbeck skriver:
I en replik (1972) menad jag att den nya vänstern bortsåg från att varje ekonomiskt system måste kunna lösa ungefär samma grundläggande problem: att utnyttja existerande information om teknologi och preferenser, att effektivt koordinera myriader av ekonomiska beslut, att allokera resurser mellan olika produktionsområden, att fördela inkomster mellan individer och att begränsa förekomsten av maktmissbruk. (s 255)
I och med att ny vänstern bara rabblade ett antal marxistiska termer som "det arbetande folket" saknas all relevans till förändring av samhällssystemet. Det finns två förhärskande samhällssystem, det marknadsmässiga och det centralplanerade systemet. Det senare bygger kommunismen på med "proletariatets diktatur". Ny vänstern tog avstånd både till kommunismen och kapitalismen. Därmed förlorade de relevansen för all samhällsomvandling. Möjligen har ny vänstern bidragit till påskyndandet av kvinnors frigörelse och ett stort inflytande i kulturlivet  - teater, film, musik och bildkonst samt betydelsen för den svenska skolan.

I sin iver att rasera alla möjlig auktoriteter bidrog man till att rasera lärarens och rektorernas auktoritet. Effekter som flitigt har använts i framtagandet av pedagogiska frälsningsläror. Samtidigt som man nu ser en tendens till återtåg i en centralplanerad skola. En skolan som bygger på den sociala ingenjörskonsten från ny vänsterns vagga. Allt grundat på plakatpolitik och slagordsinriktning.

Källa:
Lindbeck, Assar (2012) - Ekonomi är att välja, Albert Bonniers Förlag   


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar