Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

onsdag 26 juli 2017

Politisk orkan - vänstern rasar

Så har det äntligen hänt...skulle man kunna sammanfatta den politiska händelse som inträffade klockan 09.00 när Alliansen riktade misstroendevotum mot tre ministrar i regeringen Löfven. Genast började vänstern att konstruera att detta är en politisk teater.
Det första Jonas Sjöstedt gör är att börja blanda in outsourcing och privatisering som orsaken till det flagranta fel som uppdagats i Transportstyrelsens hantering av it-säkerhet. Att dra det som grund för den politiska teatern nu vänstern orkestrerar är väl magstarkt. Att skylla på marknadsliberalism är oseriöst.

Den här affären har två bottnar. Ett säkerhetshaveri och ett informationshaveri. Låt oss börja med säkerhetshaveriet. SÄPO chefen Anders Thunborg redogjorde för den säkerhetsanalys man gjorde mot Transportstyrelsen på pressträffen i måndags. Den gav vid handen att dåvarande GD för Transportstyrelsen grovt överträtt tre lagar som styr säkerheten. För det har GD fått plikta. Därtill kan man fråga sig vilken säkerhetskultur som finns på myndigheter.

Internationellt finns en it-säkerhetsstandar ISO 27000. Denna standard är till för att skapa ledningssystem för it-säkerhet i myndighetsledningen, privata företag och verksamheter. Den fanns uppenbarligen inte hos berörd myndighet. Troligen inte i annan offentlig myndighet både statlig, landsting och kommunalt. Om den funnits hos myndigheten skulle problemet med säkerhetsläckor inte uppstått. Hög tid att offentliga myndigheter oavsett nivå börjar implementerar säkerhetsrutiner byggda på denna standard.

Informationshaveriet är sedan det politiskt allvarligaste. När regeringen valt att hantera frågan på det sätt man gjort finns det knappast något alternativ för oppositionen att handla som man gjort. Det är i stort en mycket unik politisk händelse i den moderna demokratin, att tre statsråd får en misstroendeförklaring riktad mot sig, och den uppenbara risken att bli fällda av riksdagen. Det signalerar att regeringen inte kollektivt handlat att alla har ryggen fri, utan endast tre ministrar försökt hålla sin egen rygg fri.

Hur nu Stefan Löfven kommer att handla i den politiska orkanen är, när detta skrivs, ovisst. Men det är hans Golgatavandring och skicklighet som förhandlare som kommer att avgöra utgången.

Media
Expressen, GP, SvD
Wikipedia: ISO 27000        
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar