Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

söndag 26 november 2017

Huvudmannen rundar sextrakasserier i skolan

Huvudmännen rundar sextrakasserierna i skolan. Om det beror på okunskap eller oförmåga kan man fundera över. Skollagen 6 kap är tydlig på kränkningar:
7 § Huvudmannen ska se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling.
Därtill stipulerar skollagen att huvudmannen ska jobba med diskrimineringar i 6 kap i skollagen:
2 § Bestämmelser om förbud m.m. mot diskriminering i samband med verksamhet enligt denna lag finns i diskrimineringslagen (2008:567).
Problemet med är att många borde känna till att kränkningar är det Skolinspektionen hanterar via Barn- och elevombudet (BEO). Diskriminering däremot via Diskrimineringsombudsmannen (DO). Skillnaden mellan dem är att BEO kan utkräva viten mot huvudmän som inte fullföljer sitt uppdrag och förbygger kränkningar. Däremot har inte DO denna möjlighet. Följden blir att sexuella trakasserier hamnar i tomma intet genom att det är DO som hanterar dessa frågor. Därför vore det en välgärning om regeringen tar gymnasieminister Anna Ekströms uttalande, i samband med #metoo, på allvar och flyttar över trakasserier i skolan till BEO, så det går att kräva skadestånd mot de huvudmän som inte sköter sitt jobb.

I GP går Karin Pleijel, skolnämndens ordförande i Göteborg, ut i en debattartikel om att skolorna i Göteborg ska jobba med värdegrunden för att mota bort sexuella trakasserier. Men inte en stavelse om kommunfullmäktige i Göteborgs ansvar. Skrämmande.
Av bilden ovan är det rätt tydligt att ansvaret ligger på politikerna och inte förvaltningen. Dessutom stipulerar 6 kap i skollagen följande:
8 § Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses att påbörjas eller genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan.
Då är det skrämmande att läsa ett inlägg i en tråd jag initialiserad i en Facebookgrupp, där Cilla Lundström visar hur Göteborgs stad hanterar frågan i den politiska nämnden. I protokoll 2017:10 av den 2017-10-27 paragraf 184, Dnr 0045/17, noteras anmälan om kränkning av elev till huvudman. Kontentan är att nämnden informeras om kräkningen och diarieför anmälan. Ingen åtgärd noteras i protokollet. Vad är detta för styrning och förebyggande av kräkningar. Om Göteborg stads utbildningsnämnd behandlar detta ärende på ett regelvidrigt sätt, hur ser det ut i övriga kommuner i Sverige.

Debattartikeln, som Karin Pleijel skrivit, är ett praktstycke i konsten att prata och tro att det är andra som ska göra jobbet. Så är inte fallet. Dessutom är det inte bara att prata om sexuella trakasserier som en del i värdegrundsarbetet utan det fordras gedigna kunskaper i sex- och samlevnadskunskaper. Samtidigt kan vissa ämnen bli extra känsliga om man inte tydligt kommunicerar varför man gör vissa saker i ett ämne. I en tråd på Facebook, initierade Patrik Ask, om det här med ämnet Idrott och hälsa. Hur stor är risken att lärare kan bli föremål för anmälningar när de instruerar elever hur vissa idrottsmoment ska utföras genom att med händer hjälpa elever att utföra rätt rörelse och de placerar sina händer på kroppen. Tänk vad det kan innebära om det upplevs som fel handgrepp i ljuset av den debatt som sker i följderna av #metoo.

Mycket behöver styras upp i skolans värld kring det här med kränkningar och sexuella trakasserier. Börja med att se till att politiken tar sitt ansvar i kommunfullmäktige och faktiskt gör det jobb skollagen kräver av dem. Här råder inte kommunalt självstyre som avtalsfrihet. Skolhuvudmännen har ett strikt ansvar för att kränkningar inte sker på skolan.

Media GP
Källa: Skollagen (2010:800) kap 6. 
  

5 kommentarer:

 1. Är det inte allas ansvar, också? Regelmässigt är det huvudmannen.

  SvaraRadera
 2. Det finns alltför många fall där skolpersonal eller rektor avfärdar trakasserierna, och det är en av orsakerna till att #metoo också engagerar elever med #tystiklassen.

  Men det görs också massor i skolorna av lärare och skolpersonal. Tyvärr får de inte uppbackning genom ansvarstagande hos huvudmännen som styr förutsättningar till skolan och som också bär ansvar, som Pluraword visar.

  Till kommunernas skolnämnder ska skolor rapportera om incidenter (bland annat). För att det ska vara en vettig förpliktelse borde den som får rapporterna också ta del av dem och låta dem färga analys, utvärdering och beslut som man fattar och som styr skolornas liv.

  Men så är det inte. Rapporterna hamnar som en lista med diariennummer i ett protokoll. Och med det tycker huvudmännen att de gjort sitt.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tyvärr är det ett fel de begår eftersom de har, ur juridisk synvinkel, ett strikt ansvar. På svenska innebär det att den som är kränkt eller trakasserade inte har bevisbördan utan huvudmannen. De ska bevisa att de gjort allt som står i deras makt att det inte ska inträffat.

   Tyvärr brister sanktionsmöjligheterna när det gäller diskriminering dit trakasserierna hör hemma när huvudmän struntar i sin förpliktelse. Som jag skriver har DO inte de möjligheter som BEO har med skadestånd och vite mot huvudmän som inte lever upp till skollagens sjätte kapitel.

   Radera
 3. Jo, men enligt skollagen är det huvudmannen som har det yttersta ansvaret. Enligt skollagen 6 kap kan man säga att det vid incidenter är en katten på råttan regler som gäller.

  Får lärare kännedom om kränkning eller diskriminering är det hens skyldighet att rapportera till rektor. Rektor är skyldig att rapportera till huvudman, i detta fall politikerna i nämnd/kommunfullmäktige eller i fristående skolor styrelse. Det är de som ska vidta åtgärder.

  Däremot är det huvudmannen som ska driva det förebyggande arbetet när det gäller kräkning och diskriminering.

  SvaraRadera
 4. Cilla Lundström28 november 2017 16:19

  Uppstått liten diskussion här hos Mp Göteborg. La in länk till din artikel där https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=892317640930748&id=223999147762604.
  Cilla

  SvaraRadera