Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

tisdag 13 februari 2018

Det ordnar sig inte om man inte gör något.

Sinnebilden av kvalitetsarbetet är figuren ovan. Den innehåller de väsentliga delarna i förbättringsarbetet. En metodik i form av ett förbättringshjul byggt på planera-genomföra-följa upp-åtgärda. För att verksamhetens ska bli stabil behövs ett system för att säkra att inte hjulet faller tillbaka när man nåt en nivå. i färdriktningen uppåt.

Den som, likt Anna Ekströms statssekreterare Erik Nilsson, säger:
För det första vet vi inte om det blir några problem och för det andra brukar sånt ordna sig. 
Är nog lika naiva eller okunniga som Reepalu & Co med sin välfärdsutredning. Det är ytterst skrämmande att en statlig utredning inte tagit den gedigna forskningen inom kvalitetsområdet i Sverige till sig. Lika lite som den gedigna kunskap som finns i ämnet kvalitet bland många utövare inom området. Toyota skulle aldrig varit den ledande fordonstillverkare de är om de inte medvetet arbetat med kvalitet sedan 1950-talet. De byggde upp ett tänk kring ett kvalitetshus byggt på Demings principer för framgångsrikt kvalitetsarbete. Jag och min kollegor på Skoldialogen har vidareutvecklat metoden och anpassat den för skolans värld.
Motståndarna till det här med att mäta kvalitet säger att det skulle innebär höga kostnader och betyda större kontroll. Hur fel är inte det. Redan idag har vi en Skolinspektion som både gör tillsyn av regelefterlevnaden och kvalitetsgranskningar av skolan inom olika läroplansområden för att vaska fram var problemen finns och vilka som lyckats förbättra sig. Vi har ett Skolverk som sitter på gigantiska databaser med statistik över skolan som få använder i sin egna kvalitetsjämförelse av t ex kunskapsresultat. Kvalitet kostar inte den ser till att onödiga kostnader elimineras i utbildningen och annan offentlig verksamhet inom välfärden.
Om kvaliteten skulle kosta är den felbalanserad utifrån värdediagrammet ovan. Oftast är det i del 5 som det offentliga verksamheter befinner sig för att man inte har balans mellan kostnaderna i förhållande till det som erbjuds. Detta är speciellt synligt när man tittar på skolan, vården och omsorgen. Skolan för att barnkullarna växer och där med gör lärarbristen tydlig. Vården för att den inte klarar den ökande äldre befolkningen. Vi är 1,2 miljoner i rekordgenerationen (1945-1954) som nu är pensionärer och de sista födda 1954 blir det nästa år. Många är friska, men även här har du en växande skara med multisjukdomar att hantera. Detta är fakta om välfärden som bygger på att den måste effektiveras för att kunna ge valuta för varje skattekrona som betalas in till Skatteverket.

Då är det huvudlöst att regeringen använder Reepalupolitik för att tillfredsställa ett ytterkantsparti som V. Med andra ord det ordnar sig inte om man inte gör något. Börja med att ta till sig det stora kunnandet och forskningsresultat om kvalitet för att rädda välfärden.

Media SvD1, SvD2
Pluraword:
Blicken inåt
Välfärdsutredningen ett falsifikat

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar