Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

lördag 30 juni 2018

Almedalen 2018

Valåret 2018 har pågått sedan årsskiftet, nu tar den fart ordentligt i och med Almedalen. Det som började med ett lastbilsflak som Olof Palme hoppade upp på 1968 för att hålla sitt tal. Nu femtio år senare är det en stor politikervecka.

Själv tänker jag bevaka detta evenemang på distans och speciellt hur politikerna kommer att prata om en av de viktigaste samhällssektorerna, skolan. Här ligger utmaningarna för framtida välstånd. Får det uppväxande släktet med sig de kunskaper de behöver för att klara yrkeslivet och vuxenblivandet. Kunskap är motorn i det samhälle vi lever i.

När jag tittar på programmet och söker på ordet skola hittar jag tre webbsidor med titlar. Här ett axplock av ämnen:
 • Digitalisering av skolan och dess undervisning
 • Attraktiv skola på vetenskaplig grund - samverkan skola och akademin
 • Placera barn med lägre skolresultat än andra barn
 • Den svenska kunskapssynen
 • Utmanar skolan högpresterande barn?
 • Lärarnas röst i klassrummet för alla?
 • Hur ska vi råda bot på rektorsbristen?
 • Skolsegregation och lärarbrist - hur arbetar vi för att skapa en likvärdig skola för alla?
Flera har i skoldebatten lyft hur vi ska hantera skolresultaten och vad som påverkar hur skolan förbättrar dem ständigt. Det har varit många frågor och synpunkter på vilken som bär skulden. Många på vänsterkanten påpekar och driver vinstjakten som den stora boven och marknadiseringen av skolan genom föräldrars och elever val av skola och skolpengen. Andra driver frågan om de kommunala skolornas brister.

Generellt är skolan uppdela på 85 procent offentliga skolor och 15 procent enskilda skolor. Av de 85 procenten skolor visar det sig att mellan 2011 - 2017 har Skolinspektionen delat ut vitesföreläggande på runt 147 miljoner kronor. Där Göteborg, Borås och Halmstad är de tre kommuner som toppar ligan.

Inger Enkvist skriver följande inför morgondagens start av Almedalsveckan:
Under den politikervecka som inleds i morgon liksom resten av valrörelsen bör vi lyssna noga, när politiker talar om utbildning. Förstår de vad som måste göras eller talar de bara om att ”satsa” mer av våra skattepengar på en pedagogik som inte är baserad vare sig på vetenskap eller beprövad erfarenhet?
Samma fråga kunde jag också ställt, med knorren hur skapas framgångsrika skolor oavsett huvudman.

Media SvD, Friskolebloggen   

2 kommentarer:

 1. Friskolor bör vi komma bort ifrån, ju snabbare dess bättre. En jämlik skola med statligt ansvar bör ge barnen och samhället en bättre plats för alla.
  Jag tänker på barnen framtiden föreningarna och aktiviteterna där så styrelserna jobbar efter medlemmarnas tyck och inte bara styrelserna, det är medlemmarna som skall bestämma då blir det lyft och flyt i samhällena, förutsättningarna är lärarutbildningarna att de även kan lära ut mötesteknik och föreningsformerna i och under hela skoltiden (som bör spegla det bättre och tryggare samhället) så skolan blir det hem och goda fina arbetsplats för alla barnen och personalen som drar åt samma håll enligt de stadgar och regler som utarbetats gärna tillsammans med barnen och att det hela tiden stäms av, ja då är lyckan på plats, tror jag. /Hälsningar /Bengt Blomberg

  SvaraRadera
  Svar
  1. Visst kan vi alla ha en synpunkt på driftsformerna. Inget är hugget i sten.

   Otvetydigt är det så att de kommunala skolorna har problem med uppdraget. Problemet stavas hobbypolitiker.

   Sedan ett klarläggande, staten har redan idag ansvar för skolan genom styrdokumenten, där skollagen är en speciallag som tar över allmänna lagar som Kommunallagen och Aktiebolagslagen. Den enda frihet kommunerna har är när det gäller finansieringen. Om den ska bli statlig får det konsekvenser för beskattningsrätten på det viset att en växling måste ske till statlig skatt istället för kommunal skatt. Det kräver politiska beslut i Riksdagen och begränsar kommunernas självstyre ytterligare.

   När det gäller mötesteknik, tja den fick åtminstone jag lära mig i föreningslivet. Kanske uppdraget åter ska gå dit. Ta alla barn som är aktiva i idrotten, de kanske också skulle var med i någon kommitté i föreningen och lära sig detta där. Vet inte om skolan är så lämpad att lära ut just det.

   Radera