Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

tisdag 5 juni 2018

Att organisera för skolframgång

Hur kan det komma sig att det finns så stora variationer i elevers resultat mellan olika skolor? Det är en fråga som belyses i boken Att organisera för skolframgång. Hur mycket vi än försöker prata om skolsystemets olika strukturer och vad det kan erbjuda för att skapa resultat är det alltid till sist den lokala skolan som avgör framgången.

Boken är en forskningsstudie byggd på School Effectiveness Research (SER) och School Improvement Research (SIR), internationellt är det stora forskningsgrenar inom skolans värld. Tyvärr har den fört en tynade tillvaro i Sverige. Med Skollagen 4 kap 3-8 §§ har detta forskningsområdet fått en avgörande skjuts framåt med Andersson, Blossing och Jarl forskningsstudie.

Boken berör vilka faktorer som gör skolor framgångsrik. För att bli fullödig tar boken upp vad som gör att inte skolor är framgångsrika. Om vi betraktar skolan som en institutionell organisation byggd som ett system av mänskliga relationer där kommunikation och samspel är central för det dagliga arbetet utkristalliseras vad som krävs för framgång. Boken sammanfattar detta på följande vis:
Ett annat sätt att uttrycka det är att samspelet bär på regler, normer och föreställningar som bildar en sammanhängande helhet för lärare och skolledarna på den lokala skolan. Tillsammans äger de kunskapen om hur arbetet går till och hur de behöver uppträda för att vara en del av samspelet. (s 168)
Med andra ord, ska elever skapa kunskapsresultat och bli en demokratisk medborgare, vill det till att det social systemet på skolan har en gemensamt signalsystem. Lärarna vet hur lektionen ska planeras, börjas och avsluts på ett kollegialt bestämt sätt och inte ett där varje lärare kör sitt solo, där eleverna måste knäcka koderna för varje lärare för att lyckas i sin kunskapsutveckling.

Boken ger ett handfast råd till alla som vill gå från icke framgångsrika till bli framgångsrika. Ta en extern skolutvecklare till hjälp för att kartlägga de lokala systemen och samspelen för att ta fram förbättringsåtgärderna.

Mycket kunskap och nöje för er som inte läst boken.  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar