Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

måndag 18 juni 2018

Död åt närhetsprincipen och kötid i skolval

Åter till Östtyskland låter det som när man läser debattinlägget från Anna Ekström (S) och Åsa Fahlén (LR). De avslutar sitt debattinlägg om det fria skolvalet på följande sätt:
Regelverket har helt enkelt inte uppdaterats och segregationen beroende på skola bara ökar för varje år som går. Det här vill vi ändra. Lika villkor mellan kommunala och fristående skolor innebär att varje enskild skola ska stå öppen för alla elever att söka – inte bara genom en symbolparagraf i skollagstiftningen, utan även i praktiken.
En lovvärd ambition. Frågan är bar vill man återinföra Östtysk modell eller de gamla länsskolnämnderna. Samtidigt kan man undra över vad debattörerna menar med varje enskild skola, är det skollagens definition av fristående skolor eller är det att varje skolenhet ska vara utsatt för skolval.

I strävan att se över dagens regler, med att ta bort kötider och närhetsprincipen, skapas en ny byråkrati. Här vill man att det bildas fasta upptagningsområden eller antagningsregler som innebär att en viss låg- och mellanstadieskola automatiskt länkar vidare till en viss högstadieskola. Vari ligger egenmakten och valfriheten i ett sådant system? Ska hela Sverige vara ett upptagningsområde eller tänker sig debattörerna bar delar av en kommun som upptagningsområde? Om man vill ta bort orättvisorna med dagens system gör man det inte med detta. Man skapar bara nya orättvisor.

Hur hanterar vi dessutom alla elever som idag väljer en skola i en annan hemkommun? Ska de låsas in var de bor i för upptagningsområde. Därtill lyckas debattörerna också med sitt förslag låsa in elever i en skola genom förslaget. Att inte få välja vilket högstadium man vill gå på utan på förhand är bunden av valet av skola på låg- och mellanstadiet.

I ivern att få bort så kallad "cherry-picking" har debattörerna kommit med ett förslag som är halvtuggat och politiskt färgat av det tänk S stod för genom en enhetlig grundskola för alla. Grundskolans utveckling har gått från att det fanns valfrihet i högstadiet, med val av studieinriktning, via att tränga in alla elever i samma fålla under nio år. Nu blir dessutom grundskolan tioårig genom att alla 6-åringar tvingas börja förskoleklassen när höstterminen börjar i augusti.

Jag kan skriva under på att reglerna för skolval ska ses över för att få bort avarterna i dagens system. Dock är inte det förslag som debattörerna kommer med mer rättvist utan fyllt med nya orättvisor.

Media SvD

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar