Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

onsdag 20 juni 2018

Hennes excellens Agda Rössel

Agda Rössel var fel. Fel samhällsklass, fel utbildning, fel kön. När hon utnämndes till Sveriges och världens första kvinnliga FN-ambassadör 1958 blev det upprorsstämning på UD, debatt i riksdagen och smutskastning i pressen.

En kvinna från banvaktstugan i Norrbotten till FN-skrapan i New York är en berättelse om en ovanlig kvinna och ett stycke svensk utrikespolitik. När Östen Undén utnämnde henne till FN-ambassadör 1958 skulle ingen tro att denna katt bland hermelinerna skulle uträtta så mycket för Sveriges räkning. Genom tiden som ambassadör i Jugoslavien, Tjeckoslovakien och Grekland var hon med att hålla Sveriges kontakter med diktaturer på en politiks nivå som ingen annan skulle lyckats med på UD. Agda Rössel var ett socialt geni som byggde nätverk i varje land hon kom till. Både med eliten och folket.

Denna sällsamma berättelse är historien om en av de starka och framåtriktade kvinnorna i Sverige och Socialdemokratin under 1900-talet. De andra i de fyras gäng var, för utom Agda, Ulla Lindström, Inga Thorsson och Barbro Johansson. Egentligen var Alva Myrdal också med i den skara kvinnor som var pionjärer inom arbetarrörelsen som skapade förutsättningarna för dagens kvinnor i politiken.

Om Agda Rössel, skriver Elin Jäderström förljande:
"Agda var verkligen en feministisk pionjär i diplomatin. Nu har vi ju en feministisk utrikesministerier och det är inne, men när Agda gjorde det var hon pionjär. Hon brydde sig inte ett dyft om att de manliga ambassadörerna skämtade och förlöjligade det." (s 252)
Med uppväxten i Norrbotten och äldre bröder kom hon att bli en utpräglad kvinna långt borta från det kvinnliga släktets maner. Hon tog sig tidigt hemifrån för att inte bli hemmaflicka. På kringelkrokar kom hon att skaffa sig utbildning senare i livet och redan på 1940-talet hamna i politiken.

En av hennes stora insatser var hennes extrema sociala förmåga att bygga nätverk världen över som diplomat. Formaliteter och dokumentation överlät hon till andra på ambassaderna att sköta. Detta sociala geni skapa de rätta kontakterna i FN, med Tito och andra dåtida dignitärer. Efter juntans fall i Grekland kom hon att aktivt knyta handelskontakter mellan svenska företag och grekiska affärsmän. När pensionen förbjöd henne att vara ambassadör vid sextiosex års ålder blev hon "senior adviser" på Exportrådet för att bereda svenskt näringsliv tillträde till olika marknader.

Boken om Agda Rössel är i sanningen en bit svensk välfärdshistoria om kvinnokamp för rätten till ett yrkesliv som inte dikterades av snorkiga män i politiken eller facket. Förutom det är det en berättelse om en ensamståendes mors kamp och om priset en kvinnlig pionjär får betala i en mansdominerad värld.     
     

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar