Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

fredag 13 september 2019

Klanen

Är det ens möjligt att låta det liberala samhället leva tillsammans med klansamhället. Vad går först, individen eller kollektivet. Frågorna om detta är möjligt tas upp i antologin Klanen, med Per Brinkemo och Johan Lunberg om redaktörer.

Svaret på frågan får vi av Abdi-Noor Mohamed, som kom från Somalia till Sverige. Nej, det är inte möjligt. Här har vi den unika statsbildningen Sverige har, i förhållande till andra nationer, med statsindividualism där alla är lika inför lagen mot klanens heder och blodsband.  Detta skapar de problem vi ser i enklaverna i Sverige, de områden vi betecknar med ordet utanförskapsområden, där klansystemet existerar som en parallell till rättsstaten.

I de 12 antologierna får läsaren kunskap om både nutid och historia. Hur kom klanerna till som statsbildning och hur har den liberala staten blivit till. Här spelar den franska revolutionen en avgörande roll för den liberala staten.

Personligen har boken skapat en inramning kring frågor jag uppdagat i mina kontakter bland elever från utanförskapsområden. En ram och insikt, även förmedlad via Abdi-Noor, att ska rättsstaten överleva är det avgörande att "ta död" på klanstrukturerna.

Samtidigt är det viktigt att förstå att klan och religion inte hör ihop. Klaner tillkom långt innan de Abrahamitiska religionerna (islam, kristendom, judendom) fanns. Däremot kan man se att klansystemet och islamism passar perfekt ihop, då rättskipningen är själva kärnan i klansystemet.

Årets fackbok är en måste bok för alla som vill förstå sig på den gängkriminalitet som finns och de kulturkrockar som finns i dagens Sverige.       Inga kommentarer:

Skicka en kommentar