Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

måndag 23 september 2019

Skolkostnaderna ökade 2018

Svensk skolas kostnad ökar sedan 2017 med 4.2 procent till en totalkostnad för grundskolan 121,8 miljarder kronor. Totalt för alla skolformer är totalkostnaden 291,3 miljarder kronor eller 6 procent av BNP.

Kostnadsfördelningen mellan de olika skolformerna fås av bilden ovan. Den visar att grundskolan står för den större andelen kostnaderna följt av förskolan och sist gymnasieskolan.
Undersöker vi Skolverkets rapport om skolkostnaderna och dyker ned i kostnaderna för grundskolan kan man se följande. Totalkostnaden för kommunala skolor är 113 500 sek per elev varav undervisningskostnaderna är 63 100 sek per elev eller 55,6 procent av totalkostnaden. Tittar vi på spridningsmåttet per elev är den dyraste elevpengen 183 700 sek och en undervisningskostnad på 96 200 sek per elev. Den lägsta kommunala elevpengen är 92 900 sek och en undervisningskostnad på 47 900 sek per elev.

För fristående skolor är totalkostnaden 104 600 sek per elev varav undervisningskostnaden är 58 100 sek per elev eller 55,5 procent av totalkostnaden. Spridningsmåttet per elev för fristående skolor är den dyraste eleven 180 100 sek och en undervisningskostnad på 115 100 sek per elev. Den lägsta fristående elevpengen är 83 100 sek och en undervisningskostnad på 42 200 sek per elev.

Förfinar vi de fristående skolorna visar Skolverkets statistik följande. Allmänna fristående skolor har en totalkostnad per elev på  103 000 sek varav undervisningen kostar 56 600 sek per elev. Konfessionella fristående skolor har en totalkostnad per elev på 110 200 sek och kostnaden för undervisningen är 66 000 sek per elev. För en fristående Waldorfskola är totalkostnaden 118 800 sek och undervisningen kostar 73 100 sek per elev. Slutligen de Internationella fristående skolorna har en totalkostnad på 134 900 sek per elev och en kostnad för undervisningen på 77 500 sek per elev.

Sammanfattar vi grundskolan ser vi att den kommunala skolan kostar 101,8 miljarder kronor 2018. Den fristående 16,7 miljarder kronor eller 13,7 procent av totalkostnaden 2018.

Förskolan

Den andra största kostnaden i skolväsendet är förskolan där 518 000 barn var inskrivna 2018. Den kostar totalt 78,7 miljarder kronor eller i snitt 153 200 sek per barn. Av alla förskolor är 20 procent fristående. Tar vi hänsyn till det kostar barnen i den kommunala förskolan 154 500 sek per barn och fristående förskolor 138 900 sek per barn.

Gymnasieskolan 

Den tredje största skolkostnaden i skolväsendet är gymnasiet med en totalkostnad på 43,8 miljader kronor 2018.
Kostnadsfördelningen mellan de olika huvudmännen är för kommunala gymnasier 31,8 miljarder kronor, motsvara 75 procent av totalkostnaden. Fristående gymnasier kostar 10,2 miljarder kronor, motsvarar 24 procent av totalkostnaden. Slutligen Landstingskommunala skolor kostar 0,5 miljarder kronor, motsvarar 1 procent av totalkostnaden. Kostnaden per elev för de olika huvudmännen framgår av bilden ovan.
   
För vidare djupdykning rekommenderas Skolverkets PM.

Källa:
Kostnader för skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 2018, Dnr: 2019:1339, Skolverket

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar