Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

måndag 24 februari 2020

Bildning ger fler perpektiv

Lustens tidevarv, med kulturvandringar har vidgat perspektiven. Under yrkeslivet blev det inte mycket tid för mer än nyttoidealen, kunskapen. All kunskap kräver mer än det Stina Oscarson skriver:
Att det är rätt soft att skaffa sig en utbildning. Det är något man kan göra medan man myser hemma i soffan.
Men utbildning – och strävan efter bildning – kräver något av oss.
Bildning syftar till att omvandla hela människan, dess inre förmåga, insikter, moraliska och etiska uppfattning. Hur viktig är det inte att skaffa sig fler perspektiv. Sedan yrkeslivet gått över i lustfasen har jag vidgat vyerna med kulturvandringar. En kombo av vandring och besök på olika museer. Bilden ovan är från en sådant besök på Nationalmuseum och utställningen Insperation Iconic Work. Hur nutida konstnärer tar inspiration och gränsöverskridande nytt möter eviga klassiker.

Bildning är gränsöverskridande som kräver en del av betraktaren. Däremot noterar jag att vi som personer betraktar olika det vi ser och läser. Här betraktat med mina ord på min tidslinje på Facebook:
Bildning är till för det egna höga nöjet. Kunskap är grunden för livet. Båda är starkt beroende av egen krävande insats. Undervisning är som alltid att leda hästen till brunnen för att dricka. Men dricka måste hästen göra själv. 
Just drickandet ger den förmåga till att omvandla bild och ord till sammanhang. Sammanhang som är färgade av arv och miljö. Därför är det alltid viktigt att se fler perspektiv och behärska språket. Stina Oscarson sammanfattar det bra:
...insikten om att vetande och bildning är något som ingen kan ge mig, och jag bara ta emot. 

Media SvD, Expressen 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar