Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

fredag 4 maj 2012

Kvalitet en förutsättning för likvärdighet

Kvalitet gör skillnad. När jag börjat läsa den intressanta rapporten från Skolverket om likvärdigheten och dess skillnader i svensk skola är det inte bara kamrateffekten eller lärarförväntningarna som spelar roll. Det är två saker till: kvalitet och undervisningssätt som spelar in.

Då kan man konstatera, helt ovetenskapligt, att skolan inte varit mogen att axla sin frihet den fick vid kommunaliseringen. Det var inte bara att skolan överfördes till den kommunala nivån, utan den fick nya principer att följa för sitt arbete. Från regel- och ekonomistyrning till mål- och resultatstyrning.

Friheten har med andra ord tagit sig uttryck i fritt valt arbete som ligger på en låg nivå. Det illustreras väldigt väl av Leif Davidssons utredning inför läroplanens och kursplanens revidering. Han sa vid något tillfälle jag hörde på honom: Det finns 6.000 olika linjaler med 6.000 olika skalor där ute. Talande för att likvärdigheten inte har hållits. Inte bara valfriheten att välja skola har påverkat likvärdighet utan lika mycket otydligheten i styrdokumenten.

Samtidigt är det även intressant att se resultatet av förordningen för kvalitetsredovisning. Den hade en god intention, men förfelades och blev en plikt som inte alls kopplades till faktiskt förbättringsarbete i skolans vardagsarbete.

Därför är det intressant om skolan nu vaknar upp och speciellt dess huvudmän. För tio månader sedan är det lagkrav att skolan ska jobba med kvalitet. Kanske det hjälper upp likvärdigheten.

Media SvD

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar