Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

torsdag 3 maj 2012

Skolans kompensatoriska uppdrag ifrågasatt

Åter är LR på krigsstigen kring det svenska skolsystemet. Uppdraget med en likvärdig skola är åter på tapeten. Det tycks som kommunerna inte riktigt fullt ut förstått att grundskolan ska vara kompensatorisk. Här behöver nog kommunerna fundera på sitt uppdrag.

Det som förvånar i LRs förslag är punkten om statlig kvalitet och enheternas sätt att organisera verksamheten.

Det verkar ha gått LR förbi att Statens Skolinspektion är hårdare i sin inspektion över vad som händer i klassrummet. Är inte det statlig styrning av kvaliteten vet jag inte. Vad skulle göras annorlunda?

Organisationen av enheterna är faktiskt inte de kommunal huvudmännens eller friskolornas huvudmäns huvudbry sedan drygt 10 månader. Skollagen (2010:800) har givit rektorer och förskolechefer den fulla makten över den inre organisationen - det pedagogiska arbetet. Bara att studera ansvarsfördelningen i 2 kap i lagen och Skolinspektionens informationsblad om hur detta ska tillämpas. Om inget hänt är det dags för huvudmännen att se över delegationen.

Men det kanske allvarligast, som LR inte tar upp, är att i den nya grundskolan kan man gå ut skolan med betyget F. Enligt det gamla betygssystemet fanns inte IG. Med det nya betygssystemet är betyget F = IG. Här kommer det verkligen på sin spets det här med det kompensatoriska uppdraget. Ges tillräckligt stöd i skolorna för att alla ska nå målen i alla ämnen oavsett det enskilda barnets förutsättningar.

Media DN

2 kommentarer:

  1. Du sätter väldigt mycket hopp till skollagen, Plura. Men vi följde inte den gamla. Varför tror du att det ska gå bättre med den nya?

    SvaraRadera
    Svar
    1. Därför att Skolinspektionen fått nya muskler och använder dem. Tänka bara på vad de gjort mot Älvdalen!

      Radera