Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

tisdag 29 maj 2012

Otydlighet straffar sig

Alla kriterier som är otydliga har en inbyggd bedömningsrisk. Så och det nya betygssystemet. Trots att en statlig utredning just påpekade osäkerheten i det betygssystem som nu avvecklas och att regeringen hade krav på tydliga och enkla kriterier lyckades man inte. Skolverket återkom gång på gång med otydligheter.

Ord i kriterier som innebär värderingsosäkerhet riskerar alltid att tolkas utifrån den som tolkar. Ord som god, utförligt, nyanserat och förmågor riskerar alltid att tolkas fel. Det är alltid den enskilde betraktaren och dess syn på ordet som färgar resultatet av tolkningen.

Den debatt som just nu förs om betygen är i botten ett misslyckande från Skolverkets sida, som inte lyckats med sitt uppdrag. De har inte lyckats med att definiera kunskapskraven i E, C och A på ett entydigt sätt. Fast det kanske finns en teknik att ta till, trasmattan, där man utgår från de krav som finns i betygskriterierna och tar bort värdeorden. Om det har Roger J Danielsson på skolkvalitet.se bloggat om i inlägget Trasmattan ger besked.

Utöver detta kan man fundera över vart alla utbildningsmiljoner staten sköt till, när de nya reformerna sattes i sjön, har resulterat i. På mig verkar det som man kastat pengarna i sjön. Resultaten är skrämmande. Varken huvudmän, skolledningar och lärare verkar ha tolkningskunskap kring de nya styrdokumenten fullt ut. Då drabbar det ytters eleverna.

Media SvD
Blogg skolkvalitet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar