Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

onsdag 2 maj 2012

Saknad kompetens

Idag kan vi läsa om att lärarutbildning i allt är bra. Man undra hur det kan komma sig att lärare då har dåliga kunskaper i de statliga styrdokumenten. Är det så att utbildningsvetenskapen inte har hög prioritet i undervisningen eller att universitetslärarna har bristfälliga kunskaper om styrdokumentens innebörd och tillämpning i praktiken?

Är det så att undervisningen på lärosätena även i detta ämne har den vetenskapliga ifrågasättandet som stjärna? Om, är det allvarligt. Statliga styrdokument har inte som grund att ifrågasättas utan tolkas. De uttrycker ytterst den folklig vilja hur skolan ska styras. Här är det mer en rak kunskap om vad som styrdokumenten ska tillämpas som behövs.

Kanske inte allt i lärarutbildningen är kristallklart.

Media SvD

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar