Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

tisdag 1 maj 2012

Matte inte bara att räkna

Matematik är logikens moder. Då är det tragiskt att läsa följande kommentar av en niodeklassare:
Vi använder mobiltelefonerna för att räkna, så man behöver väl inte lära sig lika mycket längre.
Då under man vem som lärt ut matematik till dagens elever. Det är näppeligen inte fel på förmågan hos eleverna. Problemet är åter pedagogiken som får stå i skamvrån.

Undra när det ska gå upp för skolan att det är två parametrar som styr eleveresultatet. Elevens resultat och det pedagogiska resultatet i förhållande till läroplanen. När man skärskådar detta är det alltid lärarnas pedagogik som får stryka på foten.

Dags att på allvar börja förstå att vi inte gradvis kan tappa årskullar i kunskap utan att alla elever ska nå målen i alla ämnen. Men speciellt viktigt i matematik. Även om du, som eleven ovan gjorde rätt analys om själva beräknandet, så är det genom teknologiska samhälle vi lever i allt viktigare att kunna tala matematik för att på logiska grunder kunna lösa problem. Matematik griper in överallt fast man kanske inte riktigt ser det.

Sverige har inte råd med att fler halkar efter i baskunskaperna.

Media SvD

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar