Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

torsdag 17 maj 2012

Ordlek

Som barn har man sina ord. Ord som i en vuxen värld kan betraktas som gulliga eller smått ironiska. I min barndom hade jag ord som glömma ihåg, tiritierad och mjölkflaska bilen. Alla för att tolka saker eller för att sätta ord på en stämning eller händelse.

Idag påmindes jag om glömma ihåg. Det kunde betyda både att man glömt bort saker eller glömt att göra saker. Barn är rationella i sitt sätt att använda språket. När vi växer och får mer ordförråd tenderar språket att bli mer detaljrikt och komplicerat.

Ta bara ordet progression. Vad är synonymen till det: utveckling eller framåtskridande. När man skriver har man en blandning av ord som speglar händelser eller rörelser. För mig är ordet utveckling ett framåtskridan i vid mening. Framåtskridande mer en koppling till lärande.

Ord spelar roll. Därför är det viktigt att inte bara ha ett stort ordförråd utan lika mycket tolkning av ords betydelse. Först då är ordleken betydelsefull.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar