Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

tisdag 29 maj 2012

Mantrat kvalitet

Åter hör jag det politiska mantrat kvalitet. Ordet verkar vara svaret på välfärdens problem eller hur man ska bevara eller leverara välfärd.

Det som skrämmer mig mest är att det tycks som man använder ett ord utan att veta betydelsen av ordet. När man läser dagens svar från företrädare för de olika partierna i riksdagen lyser okunskapen igenom. Ingen använder ordet utifrån en gemensam betydelse. Otydligheten i budskapet blir skrämmande.

De folkvalda är ytterst satta att realisera folkets vilja. Man har lagstiftingsmakten, men genomförande makten ligger i kommuner och landsting när det gäller vård, omsorg och skola.

På ett område har politikerna definierat kvaliteten på levererade välfärdstjänster. Det är skolan. De styrdokument staten ställt upp sedan 11 månader är de krav som ställts på genomförandet av utbildningsuppdraget. Kvalitet är inget annat än att göra rätt från början. Här är det upp till genomförarna i skolväsendet att uppfylla kraven staten ställt på dem oavsett driftsform. I annat fall har staten maktinstrument genom sin myndighet Skolinspektionen att kvaliteten ska innehållas.

Så den kunskap politiker bör ha är att det är de själv som definierar kvaliteten på välfärden. Då duger det inte med någon flummig retorik. Om det finns problem med kvalitet i vården och omsorgen beror den ytterst på att politikerna i riksdagen inte stiftat sådana lagar så att det på ett entydigt sätt går att se vilka krav som ställts på verksamheten.

Det är ytterst tråkigt att politiker tar till stora ord när någon annan inte uppfyller kraven. Om krav saknas från beställaren får man det utförande som man förtjänar oavsett om det är offentligt eller privat producerat.

Media SvD

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar