Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

lördag 6 april 2013

Effekten är relativ

Vårt handlande och dess effekt kan liknas vid relativitets teori om man ska tro en lapp jag hittat i en gömma.

E = Q x A upphöjt till 2.

Eller utskrivet i ord: Effekten = Kvaliteten x Acceptansen upphöjt till två.

En sanning som fler borde ta till sig när man diskuterar varför effekten blir så dålig på det man vill förbättra. Acceptansen är ju det som ger effekt. Är den noll eller minus blir det ingen effekt alls.

Dags att fundera på det framgent när vi pratar kvalitet i välfärden. Finns inte acceptansen hjälper det inte mycket med hur mycket kvalitet vi än puttar in i systemet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar