Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

lördag 27 april 2013

Lakejerna moppsar sig

Debatten kring biståndsminister Gunilla Carlsson (M) är intressant. Departement består av tre nivåer. Den exekutiva ministernivån, nivå ett, som fattar de politiska besluten i regeringen i samklang med riksdagen. Nivå två är den politiska ämbetsmannanivån. De som politiskt förbreder politiska beslut. Och den tredje nivån tjänsteman nivån som ska vara politiskt frikopplad och endast vara sakexperter som tar fram underlag till de politiska tjänstmännen.

Den tredje, lakejnivån, har nu moppsat upp sig på UD. En klassiskt beteende som uppstår i alla förtroendestyrda organisationer mellan valda och tjänstemän. Dock har det gått för långt när lakejerna ska ha synpunkter på hur en minister sköter sitt fögderi. Om man har synpunkter på biståndsminister på UD undrar man hur åsikterna är om utrikesministern på samma myndighet.

Därför blir Ekots rapportering rätt tramsig. I vanlig ordning har inte statsradions journalister läst på. Eller så har de en politisk agenda. Vilket som är det okunskapen som lyser igenom.

Media Eskilstuna-Kuriren.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar