Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

söndag 14 april 2013

Utbildningsfabriken annorlunda

Hur kan man jämföra finansbranschen med skolbranschen. Jo, om man inte har ett antal fakta med i resonemanget. Banker på sin tid var privat då som nu. Skolor är offentliga till 84 procent. Endast 13 procent av skolmarknaden i Sverige består av enskilda grundskolor.

Hur skulle skolpengen kunna skapa en derivatmarknad där den dominerande delen av skolpengen vandra mellan offentliga skolor? De är inte vinstdrivande och kommunalpolitiker har snarare synen att det ska sparas på skolan än att ha interkommunala derivat.

Dessutom är det inte en fri etableringsrätt för enskilda skolor i Sverige. Idag är det tillstånd av Skolinspektionen som gäller. Ser man på deras agerande är det inte till fördel för nyetableringar precis.

I mina ögon verkar resonemanget om jämförelser med finansmarknaden vara befängt.

Media SvD

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar