Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

söndag 28 april 2013

Saknat i

Sveriges framtid beror på förmågan till att skapa nytt. Historiskt har vi varit duktiga på detta. Sverige som land är egentligen för litet för de storföretag vi har. Trots detta är det ett stort behov att få fram nya företag för att skapa välfärd och jobb.

Normalt pratar man om inspiration, idéer och innovationslust för att skapa nytt. Ett fjärde i saknas i debatten. Detta i är: interaktion eller växelspel. Detta berör Peter Gudmundson, rektor på KTH, i senaste numret av KTH&Co. KTH är min gamla skola där jag lärde mig tekniskutveckling. Där berättas om oss alumner, alltså vi som en gång gick där och varit verksamma i samhället sedan dess. Speciellt samarbete mellan personer där KTH och företagen befruktar varandra.

Detta hörs väldigt lite i debatten om hur vi ska skapa jobb nu och i framtiden genom denna samverkan. Viktig parameter i nu och framtiden är att akademin och verkligheten samarbetar för att skapa tillväxt och jobb.

Dags att avpolitisera detta på så sätt att de politiska partierna ägnar sig åt att skapa infrastrukturen skattemässigt och avskaffar fåmansbolagsregler. Utvecklingen sköter verkligheten bättre än politiker.

För övrigt anser jag att detta görs bäst i samklang mellan svenska och internationella läroanstalter. Där föds nya samhällsutveckling.

Källa: KTH & Co, april 2013.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar