Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

söndag 21 april 2013

Reservat tänk

I ivern att skapa ny sysselsättning och förbättre villkoren för företagande har regeringen hitta på en stollighet. Nystartszoner. Företagskluster kan aldrig planeras fram. Gnosjöanden finns bara i Gnosjö. Lika mycket som företagsutvecklingen i Ljusdal.

Allt började med att någon hade kraft nog att skapa en miljö för tillväxt i regionen. Inte genom några politikers beslut. Politiken ska bara se till att skapa fysiska infrastruktur, som bredband via kabel, järnvägar och vägar. Och skapa den ekonomiska infrastrukturer och lagregler som gör det möjligt att på generella villkor skapa tillväxt var en de bedrivs landet.

Regionalpolitiken ska ligga i att skapa de fysiska förutsättningarna. Inte att skapa reservat för företag.

Media SvD

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar