Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

måndag 22 april 2013

Ständigt denna dokumentation

Något måste vara feltänkt när man pratar om att ta bort IUP i grundskolan. Något bättre instrument att hålla reda på elevens kunskapsutveckling finns inte. Ett instrument för att faktiskt genomföra formativ bedömning.

Om ministern och andra tror att summativ bedömning ger bättre verktyg för elevers utveckling är man fel ute. Betyg är bara ett signalsystem som talar om var du befinner dig just nu. Inget om vilken färdriktning som eleven ska ta för att skaffa sig mer kunskap. Hur lärare och elev ska samarbeta över tid.

Om skolan ska avbyråkratiseras är det annat som ska plockas bort. Inte det som direkt har att göra med skolans undervisning. Lärare har ju i alla tider dokumenterat, men kanske på sitt mer ostrukturerade sätt. Tendensen och diskussion som förs idag är att återinföra detta sätt. Det är inte särdeles klyftigt om skolan ska lyckas i sitt arbetet med systematiskt kvalitetsarbete.

Sedan ska man inte dokumentera för att tillfredsställa någon annan. En bärande styrprincip i skollagen är att dokumentationen ska göras för att stödja undervisningen.

Ska skolan avbyråkratiseras är det andra påfund som inte har med verksamheten att göra som ska tas bort. Dit hör inte IUP.

Media LT

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar