Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

måndag 22 april 2013

Lärarprat

Intressanta studier har gjorts om yrkestiden i skolan. Man kan inte precis säga att den är effektiv. Skolverkets undersökning visar att endast 34 procent av tiden eller 3 timmar och 17 minuter används för lektions undervisning på en dag av 9 timmar och 40 minuter. Eller om man jämför på veckobasis 16 timmar.

Enligt Hattie (Visible learning, 2009) visar internationell forskning att lärarna pratar omkring 70 till 80 procent av lektionstiden. Omsatt till reda timmar enligt Skolverkets undersökning skulle lärarna ha 2 till 3 timmars monolog. Inte mycket till lärande för eleven.

Grundskolans undervisning kan med dessa basfakta betraktas som en stor resurs slösare när det gäller elever möjligheter till lärande.

En annan faktor kan noteras enligt Hattie. Lärarnas taltid ökar ju äldre eleverna blir och ju mindre klasserna blir.

Med detta sagt är det hög tid att skolan börjar tillämpar systematiskt kvalitetsarbete i undervisning. Och tar hjälpa av lean för att minska allt slöseri med resurser. Tidstjuvar finns det gott om i skolans värld. Det är hög tid att se över skolans arbetssätt och hur utbildningen organiseras.

Källor: Hattie, John (2012) - Synligt lärande för lärare, Natur&Kultur
Skolverket Rapport 385, 2013 - Lärarnas yrkesvardag

Media LT

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar