Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

onsdag 21 oktober 2015

Det ekar i det vänstra rummet

Så har det hänt igen. Det vänstra rummet ekar av tyckande och tro. Vännerna i tanksmedja Katalys och Nätverket för en likvärdig skola grottar ned sig i påstående utan värde. Man tar hjälp av Hattie för att prata kamrateffekter.
I sin bild av lärandet pratar Hattie om återkoppling som den tredje delen i kedjan planer-undervisa-återkoppla-förbättra. Om jag relaterar från boken Synligt lärande (s 181) ges en checklista över återkoppling och lärarna:
  • bryr sig mer om hur elever tar emot och tolkar återkoppling
  • vet att eleverna föredrar att ha mer framstegsinriktad än korrigerande återkoppling
  • vet att när elever har mer utmanande mål leder det till större mottaglighet för återkoppling
  • undervisar medvetet eleverna i hur de ska söka, förstå och använda återkoppling som ges och
  • inser värdet av kamratåterkoppling och undervisar medvetet kamrater i att ge andra elever lämplig återkoppling
Om kamrateffekter är lika med kamratåterkoppling är det inte liktydigt med det Suhonen m fl vill påskina. Skolval eller inte är kamratåterkoppling oberoende av driftsformer. Åter haltar deras påstående om skolsgregationen. IFAU har visat tydligt att denna beror på bostadssegregationen. Om det har jag skrivit i inlägget Förlåt att jag besvärar. Länk nedan. Samtidigt kan man fundera hur logiken hänger ihop. De fristående skolorna i Sverige utgör endast 15 procent av alla skolor. Om skolvalet är ett problem är det ett interkommunalt problem.

Åter visar det sig att Suhonen m fl är tunna i sin bevisning och vrider fakta på sitt sätt. Vilket i slutändan tillhör skrået åsiktstyckande och tro, det som brukar kallas ideologi. Fakta argumenten är låga hos damen och herrarna när det kommer till skolvalet och elevresultatet.

Media DN
Pluraword
Förlåt att jag besvärar
Källa:
Hattie, John (2012) - Synligt lärande för lärare, Natur & Kultur 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar