Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

måndag 5 oktober 2015

Het potatis

Förslaget om en obligatorisk 10-årig grundskola kommer att bli en het politisk potatis. Ann-Marie Begler kom med sin utredning om förslaget till ny grundskola. Den tillsattes av Alliansregering och mottogs av den rödgröna S+MP regeringen. Den statliga utredningen har en intressant titel:
Mer tid för kunskap – förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola (SOU 2015:81)
Utredningen är intressant på många sätt. Många tilläggsdirektiv blev det. Samtidigt som det varit svängdörrar i utredningen. Många har kommit och gått. Ett bekymmer när den politiska ledningen i regeringskansliet skiftar.

Till utredningens förslag. Det har varit två huvudalternativ. Ett att behålla förskoleklassen men ge skolplikt för 6-åringar. Det andra att göra om förskoleklassen till en ny förstaklass. Utredningen kom fram till följande förslag:
Utredningen förordar att alternativ 1, obligatorisk förskoleklass med skolplikt, ska införas. Alternativ 2 med sexårsklass bryter mot skollagens struktur genom att det krävs så många undantag från det som är grundskolans kärna: ämnen, timplan, kursplaner och kunskapskrav. Utredningen anser därför inte att en sådan förändring skulle tillföra något till elever, huvudmän eller vårdnadshavare.
Ska bli intressant hur det politiska heta potatisen slutar. Regering verkar vilja gå fram med alternativ 1. Alliansen står fast för alternativ 2. Här kommer styrkeförhållandena i riksdagen att avgör vilken av alternativen som blir verklighet. Beroende på hur SD kommer att rösta kan möjligen regering lida nederlag i utformningen av den nya 10-åriga skolan.

I övrigt är det intressant att fundera om just det förslagna resultatet skulle varit det förslagna om Alliansregering suttit kvar vid makten. Känns lite som utredaren varit politiskt korrekt.

Den som lever får se hur denna fråga kommer att valsas igenom det politiska maskineriet.

Källa:
Mer tid för kunskap – förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola (SOU 2015:81)
    

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar