Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

torsdag 29 oktober 2015

Kvalitet håller vitet borta

Vite är ett sanktionsmedel Skolinspektionen har för att tvinga trilskande huvudmän att följa de nationella styrdokumenten. Antal viten har ökat. I år är det 56 mot 24 2014. Bästa medlet att hålla sig borta från vite är att börja tillämpa systematiskt kvalitetsarbete och dess avgörande komponent uppföljning.
Uppföljning är en ständigt återkommande punkt på dagordningen på möten. Helst ska den ligga som första punkt. Men det viktigaste är utvärderingen. Frågan som måste besvaras är: Varför blev det så här när vi gjorde så där? Tyvärr är denna fråga sällan förekommande i skolans värld. Uppföljning och utvärderingar blir oftast åsidosatta för vi hinner inte. Tiden räcker knappt till att undervisa.

Något är fundamentalt fel i sättet att organisera skolan. Undervisningen måste hålla ihop kedjan planera-undervisa-utvärdera-förbättra. Den kedjan motsvarar även den klassiska Deminghjulet eller Förbättringshjulet med kedjan planera-göra-utvärdera-förbättra. Ständiga förbättringar måste bli en grundläggande värdering i skolkulturen.

Hög tid att skolan och dess huvudmän vaccinerar sig mot vite genom att skapa ett förbyggande arbetet. Kunskapen finns att hämta på flera ställen. Dags att börja idag.

Media SvD
Nyttiga länkar:
Skoldialogen
Skolverket
Nyttiga handböcker:
Det pedagogiska kretsloppet - från mål till resultat, Skoldialogen
Det pedagogiska kretsloppet - ett kvalitetslyft för förskolan, Skoldialogen
Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, skola och fritidshem, Studentlitteratur
Synligt lärande för lärare, Natur & Kultur

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar