Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

fredag 23 oktober 2015

Värdegrunden allas impregnering mot hat

Värdegrunden är allas impregnering mot hat, diskriminering och kränkningar. Det är inte för ro skull läroplanen för förskolan och grundskolan har huvudmomentet Normer och värden som den första storheten. I Lgr11 första kapitel står följande om skolans uppdrag:
Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevers lärande...(s 9)
Läroplanen innehåller skrivningar om att utbildningen ska förmedla och förankra respekt för mänskliga rättigheterna och grundläggande demokratiska värderingar.

Utöver det skrivs i läroplanen Lgr11 om människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet. Därtill kryddat att den etik som ska prägla skolan ska överensstämma med kristen tradition och västerländsk humanism (s 7).

I ljuset av det ohyggliga som inträffade i Trollhättan 22 oktober 2015 på skolan Kronan kan man fundera kring hur värdegrunden finns eller inte finns i skolan och samhället. Har skolans uppdrag misslyckas när en individ kan gå så långt att han tillgriper våld för att han tycks hata människor pga etnicitet. Frågorna är många. Jag har inget färdig lösning. Men det är oroande med de underströmmar av hat och gruppåtskillnader vi ser idag. Läroplanen Lgr11 skriver:
Skolan är en social och kulturell mötesplats som både har en möjlighet och ett ansvar för att stärka denna förmåga hos alla som arbetar där (s 7).
Då kan följande bild vara en skiss över hur skolor i gemen kan arbeta med värdegrunden.
Bilden är framtagen i f.d. Orrefors verksamhetsområde av Mildred Pärsson, Ann Ståhlberg, Ann-Charlotte Nilsson och Thomas Jonsson. Bilden har jag och min medförfattare Hans-Olof Hanselid i vår bok "Det pedagogiska kretsloppet - från mål till resultat" när vi beskriver hur man målinriktat ska jobba med Normer och värden. 

Bilden återspeglar att värdegrunden är ett kretslopp som innebär att Allt och alla är beroende av varandra. Detta behöver präntas in i varje elev. Skolan och dess huvudmän får inte ensidigt bar fokusera på kunskapsuppdraget. Det är lika viktigt att ständigt hålla det andra uppdraget levande. Ett kretslopp måste ständigt underhållas för att fungerar. Där har skolan, föräldrar och närsamhället en avgörande betydelse.

Kanske händelserna i Trollhättan kan ha det goda med sig att vi kan motverka de negativa och farliga underströmmar samhället har idag. Slutenhet har aldrig lett framåt. Det är viktigt att vi ansar i vegetationen både på höger och vänsterkanten där detta icke önskade ogräset finns. Ett kretslopp måste alltid kultiveras för att vara friskt.

Källor:
Läroplanen Lgr11
Danielsson, Roger J & Hanselid, Hans-Olof (2013) - Det pedagogiska kretsloppet - från mål till resultat, Skoldialogen 
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar