Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

lördag 10 oktober 2015

Studentens lyckliga dagar

Gymnasiet är föremål för ytterligare en utredning. Denna gång görs den av den tillförordnade generalen Helén Ängmo på Skolinspektionen. Enligt LR så diskuteras inte ens en återgång till ämnesbetyg. De skriver:

Regeringen har tillsatt en utredning som ska lämna förslag på nya åtgärder för att utveckla gymnasieskolan. Att frågan om ämnesbetygens återinförande då överhuvudtaget inte diskuteras i detta sammanhang är olyckligt! 
För att studenten, eller gymnasiexamen som det numer heter, ska bli lyckliga dagar måste en annan studiegång till.
Kravet på att förstå att den kurs man läser första året på höstterminen är lika med ett slutbetyg i en kurs är inte solklart. I den ålder är man inte mogen för att inse detta. Samtidigt som det inte är klart för eleven vad nyttan med just den kursen är för senare kurser.

Ett bättre sätt är att återinföra det gamla gymnasiets studieupplägg med ämnen kopplade till en progression i alla de tre åren man går de nationella behörighetsprogram likväl som de yrkespraktiska. På det viset kopplas förståelsen bättre för ämnet och hur det senare tillämpas inom de olika programmen i högre årskurser.

Det borde vara slutresultatet i utredningen som Ängmo lägger fram. De 25 år av kurser i gymnasiet borde vara en parentes.

Media GP

Regeringen har tillsatt en utredning som ska lämna förslag på nya åtgärder för att utveckla gymnasieskolan. Att frågan om ämnesbetygens återinförande då överhuvudtaget inte diskuteras i detta sammanhang är olyckligt! - See more at: http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2858092-aterinfor-amnesbetyg-kursbetyg-skapar-bara-stress#sthash.XzP8d4df.dpuf
Regeringen har tillsatt en utredning som ska lämna förslag på nya åtgärder för att utveckla gymnasieskolan. Att frågan om ämnesbetygens återinförande då överhuvudtaget inte diskuteras i detta sammanhang är olyckligt! - See more at: http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2858092-aterinfor-amnesbetyg-kursbetyg-skapar-bara-stress#sthash.XzP8d4df.dpuf

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar