Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

torsdag 22 oktober 2015

Det ofattbara

När något oväntat och chockartat inträffar stannar livet upp. Nu har det ofattbara hänt grundskolan Kronan i Trollhättan och blivit symbolen för det ofattbara. Tragiskt att två fått sätta livet till. Två personer har dött (i skrivande stund), en lärare direkt och en ungdom under operation på NÄL-sjukhuset.
Det ofattbara kommer ge en bild av hur skolan lyckas tillämpa Arbetsmiljölagen och Skollagens 5 kap om Trygghet och arbetsro. Riktigt vilka slutsatser man kan dra är för tidigt att ha någon uppfattning om. Åter har ljuset fallit på huvudmannen. Hur tar huvudmannen sitt ansvar för att sådana här händelser inte ska inträffa. I vilken grad tar huvudman sig ann ett förbyggande arbete. Huvudman i detta fall är den politiska utbildningsnämnden i Trollhättan.

Frågorna är många. Svaren få. Men de absolut viktigaste i nuläget är att få svar på frågan VARFÖR. Får vi inte svar på det kommer såren att vara öppna länge.

Jag känner en djup avsky och tomhet inför detta. Hoppas skolan och Trollhättan kan komma ut ur detta på en värdigt sätt.

Till de två döda, RIP.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar