Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

söndag 9 april 2017

Könsegregerad skolan en stark svensk gren

Känslorna har svallat i svenska samhället sedan Kalla fakta sände sitt program om könsuppdelning i skolbussen. Nu vill man förbjuda religiösa fristående skolor. Men man glömmer bort den djupa svenska traditionen av könssegregering i skolan. Kvinnor i Sverige har historiskt varit skilda från männen i samhällslivet och skolan.
Så sent som för 43 år sedan lades den sista flickskolan ned i Sverige. Det är 95 år sedan kvinnor fick rösträtt i Sverige. Dick Harrison skriver:
När svenskarna på allvar tog itu med utbildningsreformer på 1600-talet ansågs det osedligt att låta flickor och pojkar gå i samma skola. 
Nästa 400 år senare svallar känslor när skolor separerar tjejer och killar i idrott och hälsa, sexualundervisning, mm. Vi glömmer bort att denna separation gäller i många offentliga institutioner än idag. Ta omklädningsrum i skolor, damfotboll, damhandboll, m fl.

Vi kan för en stund låna följande från Dick Harrison:
Men att konstatera faktum är en sak. Det verkligt intressanta är att utröna varför segregeringen överhuvudtaget existerade. 
Här har kristendom likväl som islam präglats av ordningen: kvinnan tige i församlingen. Sverige har haft 43 år på sig att ändra detta förhållande. Alltså en kort tid i jämställdhetens namn. Hur kan vi då förvänta oss att alla som kommer till Sverige ska ändra sig snabbt när vi själva har en lång bit kvar att få jämlikhet i alla delar av samhället.

Givet detta är det i skolan man skapar den jämlikhet som ska fortplantas i svenska samhället. Därför är värdegrundsarbetet viktigt. Tyvärr har den fått stå tillbaka för det kunskapsfokus som varit senaste tio åren. Det viktig är att undervisningen i t ex samhällsorientering eller religion görs utifrån demokratins grunder, likabehandling och värdegrunder utifrån kristen tradition och västerländsk humanism.

Media SvD1; SvD2
Källa:
Läroplan för grundskolan (Lgr11)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar