Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

tisdag 13 mars 2018

Naivt, Ardalan Shekarabi (S).

"I svensk skola ska det vara lärare som styr, inte prästerna och imamer", säger civilminister Ardalan Shekarabi (S), i förgrunden på bilden, vid pressträffen om religiösa fristående skolor.

Naivt så det förslår. Av de 71 fristående religiösa fristående grund- och gymnasieskolorna i Sverige är 59 kristna, 11 islamska och 1 judisk. Hur kan Socialdemokratin tro att det skulle bli bättre med att förbjuda dessa 71 skolorna i förhållande till de drygt 6.000 skolor som finns i Sverige. Är den sekulära samhället därmed hotat? Knappast, utan snarare vill man tillbaka till enhetssamhället av DDR-snitt. Den tiden är förbi när S hade det inflytandet att de kunde diktera samhällsutvecklingen.

Därtill är det olovligt dumt uttalande av Anna Ekström och Ardalan Shekarabi. Anna Ekström borde veta bättre, som gammal general för Skolverket, att skollagen är väldigt tydlig när det gäller fristående skolor enligt 1 kap 7 §:
7 § Undervisningen vid fristående skolor, fristående förskolor och fristående fritidshem ska vara icke-konfessionell.
Utbildningen i övrigt vid fristående skolor, fristående förskolor och fristående fritidshem får ha en konfessionell inriktning. Deltagandet i konfessionella inslag ska vara frivilligt. 
Redan idag har alltså tillsynsmyndigheten Skolinspektionen rätten att stänga religiösa fristående skolor som inte har rågången klar att under schemalagd undervisning från religiösa inslag inte finnas.

Utöver det förstår jag inte hur Socialdemokratin och för all del Liberalerna har tänkt sig att klara av att kringgå Europakonventionen och EU-rätten. Därtill även FN:
"Vid utövandet av den verksamhet som staten kan ta på sig i fråga om utbildning och undervisning skall staten respektera föräldrarnas rätt att tillförsäkra sina barn sådan utbildning och undervisning som står i överenskommelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse." I samma anda talar FN om “… att respektera föräldrarnas frihet att välja andra skolor för sina barn än de som har inrättats av offentlig myndighet, om de följer det som staten kan ha föreskrivit eller antagit som minimistandard, samt deras frihet att trygga en religiös och moralisk uppfostran för sina barn, som är förenlig med deras egen övertygelse".
Europadomstolen har slagit fast att rätten till pluralism inom undervisningen och utbildningen är väsentlig för att bevara det demokratiska samhället samt att sekularism också är en filosofisk/konfessionell övertygelse och därmed inte neutral. 
Ovan skrivna har gjorts av Sveriges kristna råd, med ärkebiskop Antje Jackelén i spetsen. Hur tänker de att de ska få undantag från sådant, vi är ju med i EU och dess rätt gäller även i Sverige.

Så vilket samhälle vill vi ha? Enhetsstatens sekulära hegemoni eller ett pluralistisk samhälle.

Media SvD1, SvD2   

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar