Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

måndag 12 september 2011

Skolhälsa eller elevhälsa

Leken med ord i rubriken kan tyckas befängd. Men när jag läser debattinlägget i SvD från Josef Milerad och Cecilia Renman undrar man om de läst lagen och förarbetena till den. För det första är det inte rektorerna som ansvarar för elevhälsan det är offentliga och enskilda huvudmän (Skollagen 2 kap 25 §).

För det andra kan jag inte se att någon försämring har gjorts rent lagmässigt bara för att man bytt ordet från skolhälsa till elevhälsa.

För det tredje är det så att skolväsendet är kommunaliserat sedan 20 år tillbaka och därmed kan organisationen av elevhälsan se olika ut från kommun till kommun och enskilda huvudmän.

Frågan är om det blivit en försämring med den nya skollagen? På mig verkar det snarare som den skärpts och har ett fokus på förbyggande hälsa.

Media SvD

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar