Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

onsdag 10 juli 2019

Kollegialt lärande

Många vägar leder till framtidens skola. Den bästa är via kollegialt lärande. Ulf Blossing och Ann-Christine Wennergren går i sin bok igenom hur detta kan vara möjligt, byggt på en vetenskaplig grund. Kombineras detta med den vetenskapliga forskningen kring systematiskt kvalitetsarbete fås en fruktbart system för framtidens skola.
Bilden ovan representerar forskningen kring hur man bygger system för ständiga förbättringar. Det understa lagret i grunden är skolkulturen. I boken Kollegialt lärande nämns tre typer av kulturer i skolan.
  • Särbokulturen
  • Familjära kulturen
  • Professionella kulturen
Det som kännetecknar särbokulturen är att den saknar kollegialt lärande och små praktikgemenskaper, bestående av några få lärare, som fungerar isolerat från varandra. Lärarna arbetar individuellt och har inte något samtal med kollegor om undervisningen och problem de står inför i skolan.

Den familjära kulturen har en mer eller mindre praktikgemenskap. Visst kollegialt lärande finns om innehållet. Kärnuppdraget, när det gäller elevers behov och lärande, är fortfarande något som enskilda lärare håller för sig själv.

Den professionella kulturen omfattas av att lärarnas undervisning och elevernas lärande utgör ett självklart innehåll i det kollegiala lärandet. Där förs ett kontinuerligt samtal om egen och andras undervisning i praktikgemenskapen.

Systembyggnaden blir beroende på vilken av kulturerna som gäller på den lokala skolan. Ett fungerande system är det som bygger på den professionella kulturen. I praktikgemenskapen skapas framgångarna i den framtida skolan med pedagogisk struktur för pedagogisk planering och kollegialt lärande i utvärderingen av undervisningen.

Boken ger exempel på vad som gäller för att kollegialt lärande och dess redskap. Redskap kan vara samtal och samarbete, integrerat och differentierat innehåll, relationer och reflektion samt analys. Boken ger även exempel på hur man leder och följer utvecklingsarbetet i praktikgemenskapen.

Boken avslutas med tio tecken på framtidens skola.    


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar