Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

måndag 1 juli 2019

Nya tider i förskolan

Idag är det den stora dagen i förskolan. Glöm bort allt vad förskolechef heter. Från och med nu är hon rektor, eller för all del de få männen. Så här skriver regeringen i sin sammanställning över de nya lagarna som träder ikraft idag (1/7 19):
Ändringen innebär att förskolechefer ska benämnas rektorer och att de ska omfattas av ett krav på att genomgå en befattningsutbildning. De ska påbörja befattningsutbildningen snarast möjligt efter det att de tillträtt sin anställning och ha genomfört den inom fem år efter tillträdesdagen.
Så det är bara att gratulera lärosäten till kommande anstormning av elever till rektorsprogrammet.

Därtill gäller Lpfö 18 fullt ut idag. Här finns kraven ställda på ansvaret som vilar på förskollärare vad gäller undervisningen. Ett ord som varit flitigt diskuterat sedan förslaget till den nya läroplanen manglades genom myndigheterna. Regeringen skriver följande om denna nya läroplan:
Den reviderade läroplanen för förskolan tydliggör ett barnrättsperspektiv utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter samt barns rätt till trygghet, integritet och omsorg. Flera andra områden lyfts också fram i läroplanen, som svenska språkets ställning, jämställdhet, nationella minoriteters rättigheter, hållbar utveckling samt hälsa och välbefinnande. Vidare preciseras förskollärares respektive arbetslagets ansvar, där bland annat barnskötare ingår, för undervisningen.
Så det är ny vardag idag för alla i förskolan. Lycka till med det nya.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar