Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

måndag 1 juli 2019

Nya svenska modellen, dag 2 - Almedalen 2019

Kunskap om världen därute gagnar Sverige. Världen behöver inte Sverige, men Sverige behöver världen. Med dessa inledningsfraser startade Ulf Kristersson sitt Almedalstal (1/7 19).

Integration fick stå som bakgrund för talet, genom berättelsen om Hamid Zafar, årets svensk, som kom till Sverige med sina föräldrar som flykting. Hans resa från förskolan till att idag vara förvaltningschef för skolan i en småländsk kommun, är en slående berättelse och ett exempel på att ansträngningar ger resultat. Kristersson slog fast att i klassrummet börjar klassresan. Skolan var en av det central i talet.

Nya svenska modellen var mantrat som återkom många gånger i talet. Den nya svenska modellen gäller företagandet, skolan, sammanhållningen, integrationen, språket, jobben och kulturen. Kristersson återkom i talet till det som redan presenterade på SvD Debatt på morgonen, en språkreform i fem steg. Språket är nyckeln till Sverige.

De fem stegen börjar med språkförskola, mer svenska i grundskolan, obligatoriskt sfi, kunna svenska för att få medborgarskap och slutligen, inte automatiskt tolk till modersmålet när man nått svenskan för att göra sig förstådd. Det senare har flitigt debatterats och kritiserats efter förslaget presenterats i debattartikeln.

Talet var visionärt, om vad moderaterna ville, ett sammanhållet Sverige i den nya svenska modellen. Där den fria individualismen också bygger att vi kommer tillsammans för att diskutera och föra fram sakfrågor i demokratisk ordning för att lösa de utmaningar Sverige står inför.    

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar