Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

måndag 18 juli 2011

AD blundar också

Idagens SvD går Kurt Junesjö till svars mot professor Per Bauhn i synen på ADs utdömande av vad som är saklig grund för avskedande.

Den ända sakliga grunden för avsked tycks vara fysiskt våld. Därmed är AD kvar på den nivån skolan befann sig på på den tiden slagsmål på skolgården var ända upp sträckande man fick. Skrämmande att 2011 kunna konstatera att domarna i AD har den synen. Eller är det så att LAS är skriven i en kontext när arbetsmarknaden såg betydligt annorlunda ut än idag. En över 35 år gammal lag må i grunden vara bra men måste anpassas till den verklighet som dagens arbetsmarknad befinner sig i.

Så länge AD inte tar upp de andra kränkningstyperna: psykisk, verbal och digitala media (Facebook, Youtube m fl), till bedömning för avskedsgrundande orsak är det en svag arbetsrätt vi har. Fysiskt våld må vara påtagligt och lätt att leda i bevis, men inte särkilt arbetsmiljö farligt som de andra tre kräkningstyperna.

Dags att ändra synen och inkludera dessa i rättstillämpningen. Om detta inte är möjligt är det dags för politikerna att se över LAS.

Media SvD

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar