Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

onsdag 6 juli 2011

Vem har inte brottats

Unga vuxna män, de som fötts på 80-talet, sägs brottas med sin identitet som man. Vilken annan generation män har inte gjort det. Allt står i relation till den föräldra generation man växt upp i förhållande till.

Alla har distanserat sig från sin uppväxt med sina förtecken.

När jag läser dagens artikel om mansrollen får jag åter en känsla av att inget är nytt. Jämställdhet diskuterades lika aktivt på slutet av 60-talet och 70-talet som under de år som 80-talisterna växte upp. Möjligen har den splittrade familjebilden gjord denna generation mer kluven.

Samtidigt har skolans roll förskjutits på det sättet att den idag befolkas med övervägande kvinnor. Inget fel i sig, men medför att inte alla kvinnor är mogna att se mäns mönster och uttryckssätt, samt förstår sig på hur killar är och fungerar. Alla är inte utåtriktade och tävlingsinriktade.

Kanske det är här vi ska söka krakeleringen av mansbilden. En skola med sned könsfördelning i lärarkåren.

Media SvD

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar