Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

fredag 8 juli 2011

Man häpnar över slappheten

Åter har det uppdagats mobbning och kränkande behandling. Denna gång i andra änden av samhällsapparaten, äldrevården. Skolbarn kan man idag lagmässigt flytta på om de mobbar men inte vuxna. Här är tydligen arbetlagstiftningen i vägen eller är det räddhågsna kommunalförvaltningar?

Skulle säga både och.

Arbetslagstiftningen och kanske även speciallagar som hälso- och sjukvårdslagen borde inför ett kapitel kring kränkande behandling. Här finns en ypperlig lagstiftning att luta sig emot, nya skollagens kapitel sex. Som lagmässigt är strikt i den meningen att huvudmannen är den som lagförs om inte kräkning upphör i skolan och där det finns lagkrav på att upprätta och utvärdera en årlig plan mot kräkning och diskriminering.

Den människosyn som kommer till uttryck i Sanna  Rymans artikel på ledarsidan i SvD är skrämande. Människor som jobbar i servicenäringar, dit kommunens äldreomsorg hör, ska bara ha ett för ögorna "kundernas bästa". Kunder säger du säker har de inte. Jo, säger jag. Det könslösa ordet brukare är det hämskaste ord som skapats i offentliga Sverige. Det leder tankarna fullständigt fel.

Ordet skapar grogrunden för någon slags gammal hospitaliserings tänk. Ett slags slutförvara av de äldre som man kan behandla hur som hellst.

Om det ska finnas ett kundtänk i äldreomsorgen måste man rekrytera där efter. Och inte bara ta första bästa person att klara av åtagandet. Det ställs betydligt större krav på empati och inlevelseförmåga hos personal som ska hantera äldre.

Personer som ägnar sig åt att mobba personer har i botten en avund som de låter spilla ut över andra. Personalansvariga och ledare för dessa enheter måste bli bättre på att dels samtal kring frågor om bemötande dels vilka värderingar som ska gälla. Men klart olämpliga personer som inte klar mötet med de äldre ska definitivt inte ha ett sådant arbete. De passar bättre på parkförvaltningen å ränsa rabbater eller något annat där de inte stör den som de är satta att hjälpa.

Media SvD  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar