Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

fredag 29 juli 2011

Konflikters liv och död

Sommaruniversitetet fortsätter med boken enligt rubriken. Av en ren händelse, som möjligen kan se ut som en tanke, botaniserade jag i bokhyllan över ännu ej lästa böcker. Upp dyker denna bok.

Med intresse ska jag läsa detta aktstycke. Anneli M Wahlberg, författaren i boken skriver följande om senare delen av boktiteln:
Det kan istället vara så att i dess ställe träder förtryck, psykiskt eller fysiskt våld samt olika slags kränkningar.
Med andra ord är konfliktens död inte slutet på en konflik alla gånger. Det vet vi ju när ilskan inte har några ord längre. Hur ofta har inte smockan hängt i luften. I ljuset av den 22 juli kan det också vara intressant att fundera över vad var det för konflikt ABB hade med det norska samhället som dog?

Kan det mångkulturella samhället också bygga på konflikten mellan tolerans och intolerans?

Tja, som sagt vad, många frågor jag kanske får några svar på sista kursen i sommaruniveristet.

För den intresserade:

Wahlberg, Anneli M (2007). Konflikters liv och död. Schibsted Förlagen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar