Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

tisdag 12 juli 2011

Arbetsrätt och skollag i otakt

Moraliska brister finns i de flesta lagar som stiftas i detta land. Senast är det kanske en inte uppmärksammad kollision med nya skollagen. I dess kapitel 5 ger den lärarna rätten att flytta på uppenbara mobbare för att skapa arbetsro.

Detta står i klar kontrast till kapitel 6 i skollagen och dess konsekvenser med vad arbetsrätten säger. I dagens SvD tar professor Per Bauhn upp inkonsekvensen i lagstiftningen och dess moraliska brister. Den lagstiftning han pekar på tillhör dåtid när det gäller skolan. Vården och äldreomsorgen lever nog fortfarande med detta underskott. I ett tidigare inlägg har jag tagit upp synen på personal som beter sig kränkande och arbetsgivarnas flathet.

Det som kommer att bli intressant är att se hur domstolar, både AD och förvaltningsdomstolar, ska parera det här med å ena sidan kränkta elever å andra sidan lärares rätt att lyfta ut elever ur klassrummet. Här är det två lagrum i samma lag där rättsläget är oklart. Skulle läraren som Per Bauhn beskriver i sin artikel kunnat klar sig med den nya skollagen?

Det står allt tydligare att rättsläget är synnerligen oklart både juridiskt och moraliskt mellan nya skollagen i sig och den arbetsrättslagstiftning vi har. Vi får leva med rättsosäkerhet och moraliskt förfall ett tag till tyvärr, om vi inte får huvudmän med tydlig moralisk kompass.

Media SvD

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar