Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

söndag 17 juli 2011

Inte bara

Noterade att förskollärare kommer att vara ett bristyrke. Speciell i storstäderna om man ska tro på de prognoser som kommer från Stockholm. Därför kommer man att tvingas anställa barnskötare som obehöriga förskollärare.

Kommer vi att få samma debatt i förskolan som skolan genomlider om obehöriga lärare.

Och det är inte bara demografiska anledningar till bristen. Numera är det krav på att det ska finnas förskollärare som driver den pedagogiska verksamheten på förskolor. Förtydliga Lpfö 98 sätter högre krav på utveckling och lärande i förskolan än tidigare. Samtidigt som skollagen är tydlig på denna front.

Frågan blir, kommer det att tvingas stängas förskolor för att man gör lagöverträdelser?

Media SvD

6 kommentarer:

 1. Nej, någon sådan debatt tror jag inte på. Vi på dagis kommer ur ett annat läge och med andra krav. I princip räcker det med att det finns en förskollärare, så får den sitta som pedagogisk ledare. Eftersom vi inte pratar betyg här, så är det den allmänna utvecklingen av verksamheten som vi förskollärare ska ha ansvar för. Det gör det enklare att även ta sig ann andra avdelningar än ens egen.

  Stänga förskolor? Du skojar? Vi får ju inte ens strejka på riktigt utan att det blir kalabalik! Hur tror det skulle se ut om vi plötsligt fick slå igen?

  SvaraRadera
 2. Plura, jag skrev ju om det här med utbildningslängden i ett inlägg. Om det märkliga i att utbildningar kan förlängas, men aldrig förkortas och i allmänhet utan någon tydlig koppling till verksamheten. Tydligen är det facket som motsätter sig kortad utbildningslängd. Det uppfattar jag som ett misstag. Utbildningslängd, lön, arbetsvilkor, möjligheten att göra ett bra jobb ... Det finns många faktorer som påverkar ett yrkes attraktionskraft. Man måste kunna diskutera dem alla.

  SvaraRadera
 3. Maths, jag hade förmånen för snart ett år sedan att diskutera detta med förskolchefer för ett antal fristående förskolor i Helsingborg vid ett seminarie jag höll.

  Där var analysen den, som facket och kommunen gjort inför den lag som nu gäller, den du säger en förskollärare per barngrupp. Och kravet var att denna förskollärare hade den akademiska examina som Mats är med och bidrar till. Resultatet i dessa förskolor blev att antalet barngrupper minskade och därmed storleken på dem. De förskolor som "bara" satsat på omsorg och inte hade någon förskollärare eller inte lyckades rekrytera dem tvingades enligt detta resonemang till nedläggning för att uppfylla lagkraven.

  Hurvid detta kommer att tillämpas i praktiken i de olika kommunerna får vi se och hur hårt Skolinspektionen kommer gå åt de kommunal förskolorna och kommunens tillsyn över hur kommunerna sköter sin granskning av de fristående förskolorna får vi se.

  SvaraRadera
 4. Helena, det håller jag med om. Tydligen har Lärarförbundet haft Björklunds öra när den nya lärarutbildningen skapades.

  Samtidigt är det viktig att diskutera alla aspekter på attraktivitet. Men faktum kvarstår att det tar 3,5 år, vad jag förstått på Mats, att "producera" förskollärare.

  Är det redan brist på dem och lågt antal som söker finns det väl inget att medel än lönekonkurrens eller?

  SvaraRadera
 5. Åtminstone ska man kunna diskutera sådant, Plura. Ur den anställdas perspektiv är en lång utbildning en hög kostnad. Då behöver tempot vara högt och innehållet inte bara meningsfullt utan nödvändigt.

  SvaraRadera
 6. Helena, visst jag menar inte att man inte kan diskutera saken. Jag kanske var lite för krass på det viset att uppstår en bristsituation brukar det ofelbart var lönen som skapar rörligheten och konkurrensen om de som finns på marknaden.

  SvaraRadera