Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

söndag 3 juli 2011

Skolan och Almedalen

Botaniserade i programmet för Almedalen. De som kommer att beröra utbildningen verkar inte vara av det revolusionära snittet. Än mindre evolutionärt. Verkar vara detta med den eviga frågan om vem som har rätt i debatten om skolans utveckling.

Samtidigt funderar jag på vad för vem vänder sig alla dessa seminarier? Inte verkar det vara till de personer som ska genomföra de evolutionära förbättringarna. Alltså det systematiska kvalitetsarbetet. Ju det finns en institution som ska göra det, tillsammans med Skolledarförbundet och Skolverket, SIQ.

Man ska uppmärksamma processtänket i skolan nu när lagen kräver systematiskt kvalitetsarbete. Lovvärt i sig. Funderar på två saker. Frågan verkar bli väldigt akademisk och är det rätt kategori som får till sig tänket.

För jag er en klar svårighet i att genomföra ett processtänk i skolan så länge vi har lärare som tenderar att vara soloartister. Det första som måste attackeras är arbetslagens funktionssätt och medlemmarnas roller i arbetslaget. jag kommer tillbaka till Klass 9A och arbetslaget i Mikaelskolan. Där hade definitivt inte ett processtänk fungera i all den stund att rollerna i en lärandeprocessen var oklara.

Skolan har en lång väg att gå innan de tankar som ska avhandlas i Almedalen får en genomslagskraft på bred front.  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar