Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

söndag 10 juli 2011

Humaniora och teknik

Funderar om debatten om humaniorans vara eller inte vara. I dagens ledare i SvD berörs detta ur ett perspektiv att andra kulturer minsann kan nyttigöra sig deras kunskap i diplomati mm.

Tidigare i veckan skrev några från mitt gamla lärosäte KTH att tekniken behöver blandas upp med humaniora. Visst, jag själv gick kanske inte den snöräta linjen när jag gick där. Läste så aparta ämnen som industriell marknadsföring, biståndspolitik och några för den tidens bisarra ämnen. Som inte det skulle räcka studerade jag på universitet och läste ekonomi samt juridik.

Vad som är viktigt att inse även för tekniker är att tekniken inte lever i ett vakuum utan i en kontext med det samhälle den skapas i. Teknik mer än naturvetenskap är i behov av sin samtids krav och önskningar. Som bekant förändras den. Utan förståelse för historia och tankemönster i olika kulturer har tekniken i sig svårt att lösa behov. Så det kanske är dags för att humaniora rätar rygg och tekniken ser sig om.

Media SvD

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar